10a Travessa de L'Escala

25 d'agost de 2017

El reglament

1.- Edats per a poder partipar.
Per participar a la Travessa, de 2,2 km, s’ha de tenir 16 anys.
Per participar a la Travessa, de 900 m., s’ha de tenir 14 anys.
Per participar a la Cargolada, de 600 metres, s’ha de tenir 10 anys.

2.- Els participants de les curses han de lliurar el xip a l’arribada. Si algun participant es retira, haurà de notificar-ho a l’organització i tornar el xip a l’arribada. És important que el nedador que abandoni la prova comuniqui la seva retirada a l’organització.

3.- Obstruir el pas a nedadors o bé sortir del recorregut marcat serà motiu de desqualificació.

4.- L’organització disposarà de l’ajut del personal de la Creu Roja, d’una ambulància, embarcacions de suport i voluntaris en caiac per tal de prevenir i atendre qualsevol accident o contingència durant la cursa.

5.- Els caiacs i embarcacions de suport acompanyaran als nedadors durant tota la prova. Els nedadors hauran de seguir les balises i indicacions facilitades per l’organització.

6.- Els voluntaris de les embarcacions actuaran com a jutges, podent obligar a un nedador a abandonar la prova si, per qualsevol raó, perceben que el participant corre perill per indisposició o causa física.

7.- En els casos que s’exposen a continuació els voluntaris i representants de l’organització designats per a això, obligaran el nedador a abandonar la prova, fent-li pujar a una de les embarcacions de suport:

A) Sempre que un nedador mostri senyals clars de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia ritme extremadament lent de natació o presenti qualsevol símptoma anòmal que l’impedeixi nedar amb normalitat.

B) Quan el nedador faci el senyal de socors, aixecant un o els dos braços.

C) Sempre que un nedador es demori, quedant en aigües obertes a una distància de més de 400 metres del grup de nedadors.

8.- Cada nedador participa lliurement i assumeix tota la responsabilitat, rellevant de tota responsabilitat als Organitzadors i Col·laboradors. Tota la responsabilitat recau sobre el club corresponent, el mateix interessat o la persona responsable o tutor (en el cas de menors). L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

9.- La travessa pot quedar suspesa o ajornada a criteri dels organitzadors si l’estat del mar no és l’adequat. En cap cas l’organització retornarà l’import de la inscripció, inclòs el cas que, per molt mal temps, l’organització es vegi obligada a escurçar, ajornar o anul·lar la prova.

10.- En inscriure’s a qualsevol de les tres proves, els participants donen el seu consentiment perquè el Patronat d’Esports de l’Escala, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers amb l’objectiu de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho per escrit al domicili social del:
Patronat Municipal d’Esports (Rusiñol, 4 – Apartat de correus 2 – 17130 L’Escala).

Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, de distribució i d’explotació de la Travessa de L’Escala (reproducció de les fotografies, publicació dels llistats classificatoris) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, mitjans de comunicació) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general i la pròpia del participant, la categoria; la marca esportiva realitzada i de la seva imatge.

11.- La inscripció a qualsevol de les tres proves implica l’acceptació d’aquest reglament. Tots els possibles imprevistos seran resolts per l’organització, i la seva decisió serà inapel·lable.

12.- No està permès la utilització del neoprè.

Patronat d'Esports

Ajuntament de L'Escala

Rusiñol, 4 | 972 772951